Ιστορικό

Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος (ΣΚΕΤΒΕ) ιδρύθηκε το 1983 από ομάδα γνωστών εικαστικών, με σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση των εικαστικών τεχνών στη Βόρεια Ελλάδα, την προβολή των καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο, την ενεργό συμμετοχή τους στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή, την καλλιτεχνική αποκέντρωση και τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτοί οι βασικοί σκοποί εκφράζονται και στο καταστατικό του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος από την ίδρυση του έως σήμερα αριθμεί περισσότερα από 400 μέλη, αποφοίτους  της Α.Σ.Κ.Τ. (εικαστικούς, ιστορικούς τέχνης), του ΕΕΤΕ , καθώς και διεθνών εικαστικών φορέων, αλλά και αυτοδίδακτους καλλιτέχνες που εντάχτηκαν στον χώρο μετά από κρίσεις μελών.

Σε αυτά τα χρόνια ο ΣΚΕΤΒΕ έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της εικαστικής φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης και έχει εντάξει στο δυναμικό τους διακεκριμένους εικαστικούς (ζωγράφους, γλύπτες, χαράκτες, κεραμίστες, ψηφιδογράφους, φωτογράφους) φορείς σύγχρονων τάσεων και αναζητήσεων στο
χώρο της τέχνης.

Η καλλιτεχνική δραστηριότητα του Συλλόγου διοχετεύεται μέσα από ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ προσπάθειες, όπως οι «Παράλληλοι Δρόμοι», πρωτοποριακή Έκθεση – Διαγωνισμός που διοργανώνει ο ΣΚΕΤΒΕ που από το 2011 και έχει γίνει πλέον θεσμός στο Καλλιτεχνικό Τοπίο της Θεσσαλονίκης, δίνοντας την ευκαιρία σε
καλλιτέχνες εκτός Συλλόγου να προβάλλουν το έργο τους.

Η έκδοση του περιοδικού του συλλόγου με τίτλο «ΤΕΧΝΗΣ ΙΧΝΗ», σε τριμηνιαία έκδοση, που από τον Απρίλιο του 2019 (δηλ. φέτος) το περιοδικό του Συλλόγου μας αποτελεί μέρος του Αρχείου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και είναι διαθέσιμο προς ανάγνωση εντός της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το περιοδικό εκδίδεται αποκλειστικά από τον Σύλλογο από το 2012 και αριθμεί 16 τεύχη.

Οργανώθηκε και λειτουργεί στη στέγη του ΣΚΕΤΒΕ, με την ανιδιοτελή και άοκνη προσφορά του μέλους μας Γιάννη Αδαμαντίδη, το εργαστήρι γυμνού μοντέλου του ΣΚΕΤΒΕ, τα τελευταία 10 χρόνια. Η δραστηριότητα αυτή, με τους πολλαπλούς συμβολισμούς και δυνατότητες και την μεγάλη επίδραση σε μέλη μας, φίλους και φοιτητές της ΑΣΚΤ του ΑΠΘ αποτελεί την δεύτερη – μετά την έκδοση του καλλιτεχνικού περιοδικού του ΣΚΕΤΒΕ (Τέχνης Ίχνη) – δραστηριότητα πέρα από τις εκθέσεις, πολλές από τις οποίες έχουν γίνει πλέον θεσμός (“Παράλληλοι Δρόμοι”, ετήσιες εκθέσεις και εκθέσεις μινιατούρας). Έτσι το εργαστήρι γυμνού μοντέλου αποτελεί δράση υποδομής, θεμελιώδες στήριγμα στον πνευματικό μας μόχθο.

Στη στέγη του ΣΚΕΤΒΕ διοργανώνονται (όχι μόνο για τα μέλη), σεμινάρια, διαλέξεις, εικαστικά εργαστήρια, συναντήσεις φίλων, εκθέσεις, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΚΕΤΒΕ και βιβλιοθήκη προκειμένου να εκφράζονται γόνιμοι
προβληματισμοί για τα θέματα της τέχνης, ώστε να ενισχύεται η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της δράσης του.

Ο σύλλογος έχει ένα πλούσιο παρελθόν, με πολλούς και σημαντικούς εικαστικούς που λάμπρυναν με την παρουσία τους τα εικαστικά στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Έχει ένα ιδιαίτερο δυναμικό παρόν με
εικαστικές δράσεις και πρωτοβουλίες που του έχουν δώσει μια νέα πνοή και σίγουρα ένα λαμπρό μέλλον, καθώς έχουν τεθεί οι βάσεις για κάτι τέτοιο.